เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08.00-17.00 น.

Bals

1202

1202 Type : 1202 Description : PANEL OUTLET 3P+N+E 63 Amp Brand : BALS Price : 1,600 บาท

1201

1201 Type : 1201 Description : PANEL OUTLET 3P+E 63 Amp Brand : BALS Price : 1,500 บาท

12768

12768 Type : 12768 Description : PANEL OUTLET 3P+N+E 32 Amp Brand : BALS Price : 420 บาท

12764

12764 Type : 12764 Description : PANEL OUTLET 3P+E 32 Amp Brand : BALS Price : 390 บาท

12761

12761 Type : 12761 Description : PANEL OUTLET 2P+E 32 Amp Brand : BALS Price : 370 บาท

12730

12730 Type : 12730 Description : PANEL OUTLET 3P+N+E 16 Amp Brand : BALS Price : 320 บาท

12779

12779 Type : 12779 Description : PANEL OUTLET 3P+E 16 Amp Brand : BALS Price : 260 บาท

12772

12772 Type : 12772 Description : PANEL OUTLET 2P+E 16 Amp Brand : BALS Price : 230 บาท

110413

110413 Type : 110413 Description : SURFACE OUTLET 3P+N+E 63 Amp Brand : BALS Price : 2,800 บาท

110416

110416 Type : 110416 Description : SURFACE OUTLET 3P+E 63 Amp Brand : BALS Price : 2,600 บาท

Scroll to Top