เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08.00-17.00 น.

Thai-Inter Electric Industries​

ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ไทย-อินเตอร์ อีเลคทริค อินดัสตรีส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี2531 มีสำนักงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เลขที่ 54/38-39 หมู่13 ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  และในปี 2547 ทางบริษัท ได้เปิดสำนักงานสาขาที่ นิคมอุสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เลชที่ 111/66 หมุ่6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ดำเนินธุรกิจ เป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิดทุกยี่ห้อ จากเจ้าของสินค้า หรือผู้นำเข้าโดยตรง เพื่อความเชื่อมั่นในตัวสินค้า ได้แก่อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลังหรืออุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า,อุปกรณ์ระบบควบคุมการผลิต หรือ อุปกรณ์ออโตเมติกของเครื่องจักรในระบบการผลิตของโรงงาน รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้ง เช่น ท่อร้อยสายไฟ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟ หลอดไฟ สวิทส์และปลั๊กแบบต่างๆ

ภายใต้คำขวัญที่ว่า “เราขายคุณภาพและบริการ” หมายถึงสินค้าทุกตัวจากบริษัทฯจะต้องมีคุณภาพ คุณสมบัติถูกต้อง ในการใช้งานรวมทั้ง การให้คำแนะนำในการใช้งาน และบริการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องรวดเร็วในทุกภาคของประเทศ

สินค้าของเรา

อุปกรณ์ตู้เมนจ่ายระบบไฟฟ้า (Main Distribution Board)

AIR CIRCUIT BREAKER, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER ฟิวล์(FUSE) ทุกขนาดและทุกแบรนด์สินค้า

อุปกรณ์ตู้ควบคุมมอเตอร์ (Motor control Panel)

ซึ่งประกอบด้วย Magnetic Contactor ,Overload Relay, Manual motor starter และ Motor breaker

อุปกรณ์ควบคุมต่างฯเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

เช่น Pushbutton,Pilotlight, Control Relay,Timer Relay,Counter,Temperature controller ,Thermocouple, Limit switch,  Proximity  Switch,Photoelectric Switch,sensor meter,Power Factor Controller,Heater

PROGRAMMABLE CONTROLLER (PLC)

อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting)

โคมไฟ LED  หลอด LED ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกแบบการใช้งานเช่น โคม Hi-Bay LowBay Street Light โคมถนน Floodlight โคมฉาย Downlight , โคมกันน้ำ กันฝุ่น  หลอดไฟฟ้าทุกชนิดต่างๆเช่น หลอด LED ,หลอดFluorescent ,Mercury Vapor, Metalhalide ,Hi-pressure Sodium, Halogen Lamp, UV-C lamp

สายไฟฟ้าหรือสายเคเบิ้ล

รวมทั้งสายคอลโทรล  และ สายสัญญานต่างฯ

ท่อร้อยสายไฟฟ้า (conduit)

ราง wireduct ,wireway,cabble ladder,cable tray

อุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า

(Fitting)ที่ใช้ในการติดตั้งต่างๆ เช่น coupling,Connector,bushing,locknut

ตู้เหล็ก

ตู้เหล้ก Stainless ขนาดมาตรฐานต่างๆ หรือ สั่งทำตามแบบ

สถานที่ตั้ง           บริษัท ไทย-อินเตอร์ อีเลคทริค อินดัสตรีส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่     นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

54/38-39  หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120

เบอร์โทรศัพท์      02-529-3960 – 4

เบอร์โทรสาร       02-529-1363 , 02-975-9669

e.mail        sales@thai-interelectric.co.th

website     thai-interelectric.co.th

สำนักงานสาขา    นิคมอุสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี  

111/66 หมู่6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

เบอร์โทรศัพท์       088 277 0592

สำนักงานสาขา    กรุงเทพ  

16  ถ.นครสวรรค์  ต.วัดโสมนัส  อ.ป้อมปราบฯ   กทม. 10100

เบอร์โทรศัพท์       02-281-3390

เบอร์โทรสาร        02-280-2069 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่               0115 5310 0296 2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร         0115 5310 0296 2

วันเริ่มประกอบการ                    17 ตุลาคม 2531

ทุนจดทะเบียน                          4 ล้านบาท

ผู้มีอำนาจลงนาม                       นายสมศักดิ์  อังศกุลชัย

ปัจจุบันพนักงานของบริษัทฯ         มีจำนวน 30 คน

กรรมการผู้จัดการ                      นายสมศักดิ์   อังศกุลชัย

กรรมการบริหาร                       นาง สินี  อังศกุลชัย

Scroll to Top