thai-inter electric industries

ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ไทย-อินเตอร์ อีเลคทริค อินดัสตรีส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี2531 มีสำนักงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เลขที่ 54/38-39 หมู่13 ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  และในปี 2547 ทางบริษัท ได้เปิดสำนักงานสาขาที่ นิคมอุสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เลชที่ 111/66 หมุ่6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ดำเนินธุรกิจ เป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิดทุกยี่ห้อ จากเจ้าของสินค้า หรือผู้นำเข้าโดยตรง เพื่อความเชื่อมั่นในตัวสินค้า ได้แก่อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลังหรืออุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า,อุปกรณ์ระบบควบคุมการผลิตหรือ อุปกรณ์คอลโทรลเครื่องจักรในระบบการผลิตของโรงงาน รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งเช่นท่อร้อยสายไฟ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สวิทส์และปลั๊กแบบต่างๆ

ภายใต้คำขวัญที่ว่า “เราขายคุณภาพและบริการ” หมายถึงสินค้าทุกตัวจากบริษัทฯจะต้องมีคุณภาพในการใช้งานรวมทั้งการให้คำแนะนำในการใช้งาน และบริการจัดส่งสินค้าในทุกภาคของประเทศ

อุปกรณ์ตู้เมนไฟฟ้า (Main Distribution Board) AIR CIRCUIT BREAKER, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER ฟิวล์(FUSE) ทุกขนาดแ ละทุกยี่ห้อ

อุปกรณ์ตู้ควบคุมมอเตอร์ (Motor control Panel)ซึ่งประกอบด้วย Magnetic Contactor ,Overload Relay,Manual motor starter และ Motor breaker

อุปกรณ์ควบคุมต่างฯเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เช่น Pushbutton,Pilotlight, Control Relay,Timer Relay,Counter,Temperature controller ,Thermocouple, Limit switch,  Proximity  Switch,Photoelectric Switch,sensor meter,Power Factor Controller,Heater

PROGRAMMABLE CONTROLLER(PLC)  อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติอุปกรณ์ปรับรอบมอเตอร์ INVERTER (Variable Speed Control)

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting)  เช่น โคมไฟฟ้า HighBay LowBay Streetlight Floodlight Downlight Waterproof light,Floodlight)   หลอดไฟฟ้าชนิดต่างๆเช่น  Fluorescent ,Mercury Vapor, Metalhalide ,Hi-pressure Sodium,

สายไฟฟ้าหรือสายเคเบิ้ล  รวมทั้งสายคอลโทรล  และ สายสัญญานต่างฯ

ท่อร้อยสายไฟฟ้า (conduit) ราง wireduct ,wireway,cabble ladder,cable tray

อุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า (Fitting)ที่ใช้ในการติดตั้งต่างๆ เช่น coupling,Connector,bushing,locknut

ตู้เหล็ก ตู้พีวีซี ตู้Stainless ขนาดมาตรฐานต่างๆ หรือ สั่งทำตามแบบ

สถานที่ตั้ง           บริษัท ไทย-อินเตอร์ อีเลคทริค อินดัสตรีส์ จำกัด

 

สำนักงานใหญ่     นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

54/38-39  หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120

เบอร์โทรศัพท์      02-529-3960 – 4

เบอร์โทรสาร       02-529-1363 , 02-975-9669

e.mail              sales@thai-interelectric.com

                sales@thai-interelectric.co.th

website     www.thai-interelectric .co.th

สำนักงานสาขา    นิคมอุสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี  

111/66 หมู่6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

เบอร์โทรศัพท์       038-453-074-7

เบอร์โทรสาร 038-453-073

สำนักงานสาขา    กรุงเทพ  

16  ถ.นครสวรรค์  ต.วัดโสมนัส  อ.ป้อมปราบฯ   กทม. 10100

เบอร์โทรศัพท์       02-2813390

เบอร์โทรสาร 02-280-2069

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่               0115531002962

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร         0115531002962

วันเริ่มประกอบการ                    17 ตุลาคม 2531

ทุนจดทะเบียน                          4 ล้านบาท

ผู้มีอำนาจลงนาม                       นายสมศักดิ์  อังศกุลชัย

ปัจจุบันพนักงานของบริษัทฯ         มีจำนวน 40 คน

กรรมการผู้จัดการ                      นายสมศักดิ์   อังศกุลชัย

กรรมการบริหาร                       นาง สินี  อังศกุลชัย

 

          ทั้งนี้ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบริการต่างๆจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้นโยบายที่ว่า

เราขายคุณภาพและบริการ   โดยทางบริษัทเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอุปการคุณฯ ด้วยดีตลอดไป